BEËDIGDE VERTALING
     
  Beëdigde vertalingen
Wij bieden u de optie om bij ons ondergebrachte vertalingen te laten beëdigen. Uiteraard wordt dit gedaan door een beëdigd vertaler, geregistreerd bij de rechtbank. 

 
  Wanneer is een beëdigde vertaling vereist?
De reden voor beëdiging van documenten ligt in het feit dat officiële documenten buiten het land van herkomst niet automatisch rechtsgeldig zijn. Bij het beëdigen van het desbetreffende document wordt een officiële verklaring aan de vertaling en de brontekst gehecht. Deze verklaring bevestigt dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het origineel en geeft tevens aan bij welke rechtbank de beëdigd vertaler is geregistreerd.  

Wanneer is een apostille vereist?
Sinds 1961 is een aantal landen aangesloten bij het zogenaamde 'Apostilleverdrag' om zodoende het kostbare en vooral tijdrovende legaliseringsproces af te schaffen en te vervangen door een eenvoudiger procedure: de apostille. De apostille is een verklaring van de rechtbank met betrekking tot de authenticiteit van de handtekening op de verklaring van beëdiging.

Wanneer is een legalisatie vereist?
Voor de landen die niet zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag geldt in veel gevallen een uitgebreider legaliseringsproces. Allereerst dienen de geplaatste handtekeningen op het document te worden gecontroleerd op authenticiteit, waarna het document zal worden aangeboden aan een aantal instanties: het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de / het van toepassing zijnde ambassade / consulaat. De noodzaak tot legalisatie van een document is afhankelijk van het type document en het land waarvoor het document bestemd is. Vaak is een legalisatie vereist in geval een beëdigde vertaling op zichzelf niet als een officieel erkende vertaling gezien wordt door de betreffende instantie. Een legalisatie houdt daarom in dat het desbetreffende document uiteindelijk als een officiële vertaling beschouwd wordt.
 
   
Werkwijze vertaalbureau


 


vertaalbureau informatie
juridische vertalingen - vertaalbureau Alinea Lingua MVO - vertaalbureau Alinea Lingua Werkwijze - vertaalbureau Alinea Lingua

juridische vertalingen


Juridische vertalingen

De meer dan 25 jaar ervaring met het vertalen van juridische documenten spreekt voor zich. Onze juridisch gespecialiseerde vertalers zorgen voor een getrouwe en accurate vertaling - van dagvaardingen, aktes, vonnissen, pleitnota's en exploten tot contracten en algemene voorwaarden.
 
Lees verder Lees verder
 

maatschappelijk verantwoord ondernemen


Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO betekent voor ons de wijze waarop een onderneming in de maatschappij functioneert en tegelijkertijd rekening houdt met zowel het belang van maatschappij & milieu, alsook met dat van de onderneming, zijn medewerkers en de opdrachtgever.

   
Lees verder Lees verder
 

werkwijze


Werkwijze
Lees meer over het aanvragen van een vrijblijvende offerte en het traject van vertaling tot levering.
 
Lees verder Lees verder